Hejmo återlämnar tillstånd till Finansinspektionen 

 

I december 2022 gav Hejmo ut sitt första bolån. Till följd av det rådande marknadsläget har det

dock varit svårt att attrahera de institutionella investerare som krävs för att erbjuda bolån till

allmänheten. Hejmo har därför valt att ansöka om att återlämna sitt tillstånd till

Finansinspektionen. 


– Vi har sedan starten av projektet varit medvetna om att det skulle bli en utmaning att få in

en första större investering i själva bolånefonden. Det nuvarande marknadsläget, med

höga räntor, hög inflation och en ökad kreditoro, har gjort det ännu svårare än vad vi först

hade räknat med. Det är också ett marknadsläge som gynnar storbankerna, säger Göran

Pallmar, styrelseledamot i Hejmo Kredit AB och vice vd på Spiltan Invest.

Verksamheten i Hejmo kommer att fortsätta även efter det att bolaget har lämnat tillbaka

tillståndet till Finansinspektionen. Planerna för den framtida verksamheten kommer inom kort att

bli publika.


– Vi kommer att ta tillvara de kunskaper och värden som finns tillgängliga i bolaget för att

adressera nya affärsmöjligheter. I dagsläget är flera initiativ tagna och vi kommer snart att

kunna berätta mer. Planen är att fortsätta arbeta med konsumentkrediter, säger Mikael

Noack, vd på Hejmo Kredit AB.

Hejmo Kredit AB

support@hejmo.se